Εξεταστέα Υλη 2023 - 2024

Καθορίσθηκε η εξεταστέα ύλη, για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.