Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Για να δείτε την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Για να δείτε τον Συλλογικό Προγραμματισμό Σχολικής Μονάδας

Τρίτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Για να δείτε την Τρίτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)