ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Ημερίδων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού μαθητών/τριών Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου με θέμα: «Τα Ένστολα Επαγγέλματα στο Μηχανογραφικό Δελτίο για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Ημερίδων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού μαθητών/τριών Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου με θέμα: «Τα Ένστολα Επαγγέλματα στο Μηχανογραφικό Δελτίο για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ