4ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Επιστολή προς Γονείς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                               Οκτώβριος 2011

 

Αγαπητοί γονείς

Με την πρώτη φετινή επικοινωνία μας σας απευθύνω τους θερμούς μου χαιρετισμούς, εύχομαι υγεία στις οικογένειές σας και πρόοδο στα παιδιά σας.

Επιθυμώ την αμέριστη συνεργασία σας και συμπαράστασή σας στο δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών για την ορθότερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας.

Βέβαια το διδακτικό έργο είναι φυσικά αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των Διδασκόντων και εμού προσωπικά, ο οποίος θα φροντίσω με όλες μου τις δυνάμεις να επιτευχθεί στον ανώτατο βαθμό. Σας βεβαιώνω ότι η ομάδα των εκπαιδευτικών του Σχολείου εργάζεται με ιδιαίτερο ζήλο, αγάπη, επιμονή και υπευθυνότητα για να πετύχουν τους επιδιωκόμενους στόχους.

Όσον αφορά όμως το παιδαγωγικό έργο και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο ζητώ και τη δική σας συνδρομή στην προσπάθεια των διδασκόντων.

Συγκεκριμένα είναι αναγκαίο:

α. Να ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα και να παρακολουθείτε με ενδιαφέρον την επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών σας

β. Να συζητάτε καθημερινά με το παιδί σας για τα δρώμενα του σχολείου. Να τα σχολιάζετε θετικά στο παιδί σας και οτιδήποτε θεωρήσετε αρνητικό να το μεταφέρετε άμεσα σε μένα.

γ. Να ενημερώνετε εμένα προσωπικά όταν το παιδί αντιμετωπίζει προσωρινό ή χρόνιο πρόβλημα υγείας ή άλλο σοβαρό πρόβλημα.

 Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής θέματα:

Φοίτηση - Δικαιολόγηση απουσιών

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται «Επαρκής» όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες.

Κατ? εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως «επαρκή» τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε περισσότερες από 114 και όχι πάνω από 164 απουσίες αν οι απουσίες πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε βεβαιωμένη ασθένεια, ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του μαθητή είναι «κοσμιωτάτη».

Ειδάλλως η φοίτηση του μαθητή χαρακτηρίζεται «Ανεπαρκής» και ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.

Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος, όταν ο μαθητής συμπληρώσει 24 συνολικά απουσίες, ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, στις αρχές κάθε μήνα.

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών μιας ή δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί η αίτηση του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά στο Σχολείο, δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών από το Σχολείο για λόγους υγείας, περισσότερες από δύο μέρες, ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσίασε είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποκλειστικά ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Δε δικαιολογούνται μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες μαθητών που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου.

 

Αξιολόγηση της Επίδοσης

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ο διδάσκων καθηγητής συνεκτιμά:

α. Τη συμμετοχή του μαθητή στην καθημερινή διδακτική - μαθησιακή διαδικασία.

β. Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του μαθητή για το συγκεκριμένο μάθημα.

γ. Τις εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο σπίτι ή το Σχολείο.

δ. Την επίδοσή του μαθητή στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα.

ε. Την επίδοσή του μαθητή στις τελικές εξετάσεις.

Οι ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται σε ολιγόλεπτες και ωριαίες:

α. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών στο μάθημα της ημέρας, χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό τους.

β. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες γίνονται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα. Δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη μία ανά ημέρα και τις τρεις ανά εβδομάδα.

 

Συμπεριφορά

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου.

Αποκλίσεις ή παραλείψεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή, τον οφειλόμενο σεβασμό στο διδάσκοντα, στη σχολική περιουσία και στο συμμαθητή και γενικά τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, θεωρούνται παραπτώματα, είναι αιτία παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζονται από το σχολείο με παιδαγωγικές παρεμβάσεις, νουθεσίες και μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ? όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.

 

Κάπνισμα

Το Σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών και να καταπολεμά την απόκτηση της βλαπτικής συνήθειας του καπνίσματος. Γι' αυτό δεν έχει άλλη επιλογή από το να απαγορεύει με αυστηρότητα το κάπνισμα, όχι μόνο στον σχολικό χώρο αλλά και σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση εκτός αυτού.

Το Σχολείο θα πραγματοποιήσει ενημερώσεις των μαθητών για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

 

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου

 

ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

1 η

08.20 ? 09.05

5 λεπτά

2 η

09.10 ? 09.55

15 λεπτά

3 η

10.10 ? 10.55

10 λεπτά

4 η

11.05 ? 11.50

10 λεπτά

5 η

12.00 ? 12.40

5 λεπτά

6 η

12.45 ? 13.25

5 λεπτά

7 η

13.30 ? 14.10

 

 

Ενημέρωση γονέων

Για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών σας θα μπορείτε να συναντάτε τους διδάσκοντες κάθε Τετάρτη από τις 09.55 έως τις 11.00 και συγκεκριμένα τους καθηγητές των θεωρητικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής ώρας και τους καθηγητές των θετικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια της τέταρτης διδακτικής ώρας. Τις υπόλοιπες ημέρες η ενημέρωση μπορεί να γίνεται ύστερα από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με το Διευθυντή του Σχολείου.

Σε έκτακτες περιπτώσεις η Διεύθυνση του Σχολείου επικοινωνεί με τους γονείς, αλλά και οι γονείς μπορούν να συνεννοηθούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση για την πραγματοποίηση μιας ειδικής συνάντησης.

Για να επικοινωνήσετε :

το τηλέφωνο του Σχολείου : 2351022852

το email του Σχολείου       :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

το κινητό του Διευθυντή    : 6944342577

 

Ευελπιστώ ότι, αν η συμμετοχή σας στο επίπονο έργο των εκπαιδευτικών είναι πρόθυμη και υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσά μας, τότε θα παράγεται διδακτικό έργο με μέγιστο ρυθμό.

 

                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΑΛΟΣ