4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Αρχική

4 LYCEUM_LOGO  Τέταρτο Λύκειο Κατερίνης - 4th Lyceum of Katerini

   Η γωνία eTwinning του ιστοχώρου μας.

   The eTwinning corner on our Webpage.
 


Αν θέλεις σύντομες πληροφορίες για το πρόγραμμα, πάτησε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο....

If you want some short information about the project,  press the hyperlink below....

short about the project

 

Click here to see some of our work.


 FINAL LOGO I walk to school to help my planet

  Το πρόγραμμα eTwinning με τίτλο: I walk to school to help my planet έχει ως στόχο να προάγει την περιβαλλοντική επίγνωση των μαθητών και να τους ενθαρρύνει ώστε να αναλογιστούν την επίπτωση που έχουν οι καθημερινές τους συνήθειες στο περιβάλλον : Γιατί να χρησιμοποιεί κανείς ιδιωτικά μέσα μεταφοράς όταν μπορεί να φτάσει στο σχολείο του με τα πόδια ή με τα δημόσια μέσα μεταφοράς;

To πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 βήματα:

1.Έρευνα πάνω στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης ιδιωτικών οχημάτων.

2.Δημιουργία πιθανών διαδρομών για το σχολείο με τα πόδια ή ποδήλατο.

3.Παραγωγή βίντεο με στόχο τη συνειδητοποίηση της ανάγκης αλλαγής των ?κακών? συνηθειών.

Στόχοι του προγράμματος;

 • Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές και οι οικογένειες τους τις συνέπειες των καθημερινών συνηθειών πάνω στο περιβάλλον.
 • Να επιβεβαιωθεί η περιβαλλοντική επίπτωση της υπέρμετρης χρήσης των ιδιωτικών οχημάτων.
 • Να γίνουν τόσο οι μαθητές όσο και οι οικογένειές τους πιο συνειδητοποιημένοι όσον αφορά τη σπουδαιότητα της υπεύθυνης χρήσης των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.
 • Να ενθαρρυνθούν οι συγκρίσεις μεταξύ των εταίρων και η ανταλλαγή επιλογών που μπορούν να ανατρέψουν τις συνήθειες που βλάπτουν το περιβάλλον.

 

 I walk to school to help my planet

The project I walk to school to help my planet is aimed at educating students to respect the environment starting from their daily habits: why use private means of transport if it is possible to reach the school on foot or by public transport?

The project includes 3 steps:

1. Research on environmental damage due to excessive use of private vehicles;

2. Creation of possible routes to reach the school on foot or by bicycle;

3. Video production to understand the importance of changing "bad" habits.

 

Project aims:

 • make students and their families aware of the consequences of daily habits on the environment
 • verify the environmental impact of the excessive use of private vehicles
 • make students and their families conscious of the importance of a responsible use of private means of transport
 • lead students and their families to change wrong habits and contribute in a concrete way to environmental improvement
 • encourage comparison between partners and the sharing of choices that are capable of concretely changing habits that are harmful to the environment

 

 


 

WalkToSchoolPoster