ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. 4ου Γ.Ε.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 
 
         Νέα
        Το Γραφείο
        Πανελλήνιες 2009
 
 
 
   

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μητροπόλεως 2 - ΤΚ 60100
Τηλ. 2351047741
e-mail : grasep@4lyk-kater.pie.sch.gr