4ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Αρχική

4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

ΘΕΜΑ: "Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2021"

 Προθεσμία: από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

 Η επίσκεψη στο σχολείο γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

 

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

 

Σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, οι μαθητές της τελευταίας τάξης έχουν ήδη υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση, ενώ στο διάστημα 8-19 Μαρτίου 2021 θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση οι παλαιοί απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2021.

 

Σημειώνεται ότι στο ίδιο διάστημα (8-3-2021 μέχρι 19-3-2021) δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

 

Ειδικότερα οι υποψήφιοι θα πρέπει στο mail του σχολείου mail(at)4lyk-kater.pie.sch.gr να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της αίτησης δήλωσης και στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές με απαντητικό mail να ορίσουν ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο, καθώς και να αποστείλουν στους υποψηφίους συνημμένα και την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021(Β’826) ΥΑ(ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων).

Επισυνάπτονται έξι έγγραφα:

 1_ΓΕΛ_-_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_Α-Δ_2021_ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ_signed

 3_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Α-Δ_ΓΕΛ_2021_ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

 4_ΟΔΗΓΙΕΣ_Α-Δ_ΓΕΛ_2021_ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

 9_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΜΟΥΣΙΚΩΝ_Α-Δ_ΓΕΛ_ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ_2021

 11_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΜΟΥΣΙΚΩΝ_ΟΡΓΑΝΩΝ_Α-Δ_ΓΕΛ-ΕΠΑΛ_2021

 12_ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ_ΑΠΟΦΑΣΗ_Α-Δ_ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ_2021


4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

ΘΕΜΑ: "Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα."

Επισυνάπτονται τρία έγγραφα:

1. Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.

2. Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

3. Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.

 

Διευκρινίζεται ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455) ΚΥΑ θα πρέπει να υποβάλλονται ως ακολούθως:

 

Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 12-02-2021:

 

(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.


4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

ΘΕΜΑ: 08-01-21 Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ...

4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

ΘΕΜΑ: Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003).

Οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003) δύνανται
να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 02-01-2021 έως 31-03-2021
μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με χρήση προσωπικών
κωδικών Taxisnet, μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο
https://www.stratologia.gr/el/katauesh_da_idioti .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021

Ο Διευθυντής

και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου ΓΕΛ Κατερίνης

σας εύχονται ολόθερμα

Καλά Χριστούγεννα

και

με υγεία και δημιουργικότητα!

 

4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

ΘΕΜΑ: Υποβολή μόνο από μαθητές της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021.

 

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

 

Σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5158 Β΄/2020 και 5156 Β΄/2020, η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Με όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.

 

Ως εκ τούτου, για φέτος, ΜΟΝΟ οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση στην προθεσμία από την Τετάρτη 25 ως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Οι απόφοιτοι θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση σε προθεσμία που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο.

 

Αρχικά, ο μαθητής  κατεβάζει το υπόδειγμα της (Α-Δ) Αίτησης–Δήλωσης και αποθηκεύει το αρχείο  στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με email) για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (25 με 30 Νοεμβρίου 2020) στο Λύκειο που φοιτά. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης. Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες οδηγίες, ο/η μαθητής/τρια θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, θα υπογράψει και θα παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ, το οποίο και θα φυλάξει μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

 

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: https://www.minedu.gov.gr/news/47095-23-11-20-ypovoli-mono-apo-mathites-tis-aitisis-dilosis-gia-symmetoxi-stis-panelladikes-eksetaseis-ton-gel-i-epal-etous-2021

 

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91-%CE%94_%CE%93%CE%95%CE%9B_1_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE.doc

 

Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης θα βρείτε εδώ: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%93%CE%95%CE%9B.doc

Α-Δ_ΓΕΛ_1_σελίδα_για_υποβολή.doc
Α-Δ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΓΕΛ_για_υποβολή.doc
Αρχείο_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΓΕΛ.pdf
ΑΡΧΕΙΟ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΟΡΓΑΝΑ_ΓΕΛ_ΕΠΑΛ.doc

ΑΡΧΕΙΟ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΕΛ.doc

 


Ο Διευθυντής

Γεώργιος Χρ. Μακρής

4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

ΘΕΜΑ: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 09/11/2020 - 30/11/2020.

 

01 Οδηγίες Μαθητών για Webex.pdf
02 Παρακολούθηση μαθήματος χωρίς Ιντερνετ
03 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημέρας - Διαλείματα από 18-11-2020
04 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τμημάτων


Ο Διευθυντής

Γεώργιος Χρ. Μακρής

4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

ΘΕΜΑ: Αγιασμός & έναρξη σχολικής χρονιάς 2020.

Ο αγιασμός στο σχολείο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14-09-2020 και ώρα 11:00. Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο κατά τάξεις (Α? τάξη 09:20, Β? τάξη 09:40 και Γ? τάξη 10:00) για να χωριστούν σε τμήματα, να παραλάβουν τα βιβλία τους και να ενημερωθούν για τη λειτουργία του σχολείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα.

 

Ο Διευθυντής

Γεώργιος Χρ. Μακρής

Σελίδα 1 από 16